TR EN FR

KURUMSAL HABERLER

MANTOLAMA AKSESUARLARI


Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekânlarda ısı kaybına neden olmasını;  yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekânda ısı artışına neden olmasını önlemek için yapılan, özel malzemelerle yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine mantolama denir.
Binaların soğutma maliyeti, ısıtma maliyetine göre daha yüksek olduğundan mantolamayı sadece ısınma amaçlı düşünmemek gerekir.
 
Mantolama,
 • Isıtma ve soğutma amacıyla yapılan harcamalarda %50'ye varan tasarruf sağlar
 • Kışın verimli bir ısınma, yazın ise verimli bir serinleme sağlayarak yaşam konforuna katkı yapar
 • Binalarda rutubet ve küflenme gibi oluşumları engelleyerek yaşam kalitesini artırır
 • Çevreyi korur. Enerji kullanımında kükürt dioksit (SO2) ve karbondioksit (CO2) diğer zararlı gazların atmosfere salınımını azaltır, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur
 • Isı Yalıtımlı binalarda, mekânlar arasındaki ısı dağılımı homojen olacağından yaşam konforu ve mekân sakinlerinin sağlığına katkıda bulunur
 • Dış duvar ve iç duvar arasındaki sıcaklık farkını asgari düzeye indirir, duvar kesiti içinde yoğuşma oluşmasının önüne geçer. Isı yalıtımlı binalarda rutubet oluşmayacağı için korozyona (paslanma) engel olur. Böylece yapının taşıyıcı elemanlarını koruyarak deprem güvenliğini de artırır
·         Binanın yangına dayanıklılığını artırır
 • Dış ortamdan gelen gürültüyü absorbe eder,  ses yalıtımı sağlar.
 
                                                                
 
MANTOLAMA SİSTEMİ &YARDIMCI MALZEMELER
 • Sıva takviye filesi
 • Plastik tespit dübelleri
 • Alüminyum Subasman profilleri
 • Alüminyum ve PVC köşe profilleri
 • Alüminyum ve PVC fileli köşe profilleri
 • Alüminyum konsol damlalık profili
 • Pencere kenar profili
 • Şişen Isı yalıtım bantları
 • Alüminyum Denizlik uzatma profilleri
 • Sıva Ano profilleri
 • Sıva mastar profilleri
 • Alüminyum ve PVC fuga profilleri
 • Alüminyum dilatasyon profilleri
 • Kauçuk fileli dilatasyon profilleri
 • Galvaniz fitilli dilatasyon profilleri