TR EN FR

GENLEŞME DERZ PROFİLİ

Derz nedir?
Derz, beton döşemelerin sürekliliği içinde planlanarak düzenlenmiş düşey bir aradır. Planlanmamış
olanlarını çatlak olarak isimlendirebiliriz. Derzler, zemin betonlarını daha kolay imal etmek ve çatlaklara yolaçabilecek gerilmeleri azaltmak amacı ile düzenlenir. 

Derzler ve Rötre Hakkında Önemli Notlar
Endüstriyel zeminlerde genleşme derzi bırakmak kaçınılmazdır. Priz sürecinde oluşan rötre (büzülme ile oluşan kılcal çatlaklar) ancak derzler ile karşılanabilir.
Her derz endüstriyel zeminlerde kritik bir noktadır. Derzlerin sayısı en aza indirgenmelidir.
Rötre sıcaklık farkları ve betonun kalitesi gibi değişkenlere bağlıdır
Rötre 0,3 – 0,5 mm/mt arasında değerlerde gerçekleşir
Rötre her zaman döşemenin orta noktasına doğru hareket etmektedir.

1980 LERDEN ÖNCE
Sadece testere kesim ile rötre karşılanmaya çalışılmıştır. Oysa bu uygulama, yeni bir birleşim problemini de ortaya çıkarmaktadır. Forklift trafiği olan zeminlerde uygulanan testere kesikleri, köşe koruma ve eksik yük transferi nedeniyle daima yanlış tercihtir. Tekerlek darbesiyle gelen dinamik yük ve yüzey üzerinde düşey oluşan statik yükler ile, kesik üzerinde kısa zamanda kırılma ve dolayısıyla zeminde kullanım bozukluğu oluşmaktadır.

 

 

ÖRNEK:Testere Kesimli Endüstriyel Zemin Uygulaması
Uygulama sonrası oluşabilen problemler


   

1980 LERDEKİ UYGULAMA
Bu dönemde, testere kesiği yerine derz profili kullanılmaya başlanmıştır. Bir önceki örnek olan 1600m2 lik bir döşeme, bu kez 40x40mt. Ano ile bölünmüş ve derz boşluklarında profil kullanıldığında 720mt. derz mesafesi 160 mt. olarak kısalmakta; buna bağlı olarak derz problemleri %78 azalmaktadır.
 
Bu uygulama, ilk bakışta iyi bir çözüm olarak gözükmektedir. Ancak efektifliği, forklift trafiğinin yoğunluğuna ve kullanılan tekerleklerin sertlik derecesine bağlıdır.
 
Derz profili ile ilgili bazı bilgiler:
· Zeminin serbest yatay hareketine imkan sağlar
· Düşey hareketleri kısıtlar
· İki beton anosu arasındaki yük transferini gerçekleştirir.
· Köşe koruması sağlar
· Günlük imalatı sonlandırmak için uygundur
· Kotunda yerleştirilmiş bir profil mastar görevi yapar
 
 
Derz profili ile Endüstriyel Zemin Uygulaması

 

 
Uygulama sonrası oluşabilen problemler (düz profil ve yüzeyde deformasyon) Uygulama sonrası oluşabilen problemler (ankrajlı profil ve yüzeyde deformasyon)

2007 SONRASI UYGULAMALAR ( HCJ DÖNEMİ )

Bu dönemde, HCJ Sinus Slide® çözümleri ile verimlilik üst noktaya taşınmıştır. Bu patentli çözüm ile, (en etkin oranda) tekerlek ve zemin arasında sürekli bir temas sağlanmıştır. Böylece, operatör ve makine için yaşanmamış bir konforla, derz geçişlerinde sessiz, titreşimsiz ve diğer örneklerdeki hasarlar oluşmayacak şekilde hareket sağlanmaktadır.